Transparentní účet

Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie má pro účely výdajů na volby do Evropského parlamentu 2019 zřízen transparentní účet vedený u Fio banky, číslo účtu: 2601562710/2010 (Pro náhled klikněte na číslo daného účtu). Pozn.: Na tento účet nelze posílat dary pro volební kampaň.

Dary pro volební kampaň (od 100,- do 1000,- Kč včetně) posílejte v případě politické strany ROZUMNÍ na transparentní účet pro dary 2901125336/2010 (Pro náhled klikněte na číslo daného účtu) vedený u Fio banky, s uvedením jména, příjmení, data narození a města (obce) trvalého bydliště (ne celá adresa), v případě politické strany Národní demokracie na transparentní účet pro dary 204 040 987/0300 (Pro náhled klikněte na číslo daného účtu) vedený u ČSOB, s uvedením jména, příjmení, data narození a města (obce) trvalého bydliště (ne celá adresa) . Dary od 1001,- Kč výše musí být ošetřeny darovací smlouvou (žádost o darovací smlouvu posílejte na rozumni@email.cz nebo na info@narodnidemokracie.cz).